Lista functiilor si salariile de baza pentru functiile contractuale din cadrul Directiei Municipal Locato Roman, aferente familiei ocupationale Administratie la data de 31.03.2021

    0
    480