Lista functiilor si salariile de baza pentru functiile contractuale din cadrul Directiei Municipal Locato Roman, aferente familiei ocupationale Administratie la data de 31.03.2021

    619
    Articolul precedentLista funcţiilor contractuale şi a veniturilor salariale din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe Roman la 31.03.2021 conform prevederilor Legii nr. 153/2017 şi H.C.L. nr. 16 din 28.01.2021
    Articolul următorDIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN Lista functiilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman a salariilor si a sporurilor la data de 31 martie 2021 confom Legii nr.153/2017 , anexa 2 din H.C.L nr. 18 din 28.01.2021 si a H.G. 4/2021