Lista funcţiilor contractuale şi a veniturilor salariale din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe Roman la 31.03.2021 conform prevederilor Legii nr. 153/2017 şi H.C.L. nr. 16 din 28.01.2021

    0
    391