Lista funcţiilor contractuale şi a veniturilor salariale din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe Roman la 31.03.2021 conform prevederilor Legii nr. 153/2017 şi H.C.L. nr. 16 din 28.01.2021

    634
    Articolul precedentLista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică şi a salariilor/indemnizațiilor la data de 31 martie 2021 conform Legii nr.153/2017 și art. 1 al H.C.L. nr.320/19.12.2019, cu modificarile si completarile ulterioare
    Articolul următorLista functiilor si salariile de baza pentru functiile contractuale din cadrul Directiei Municipal Locato Roman, aferente familiei ocupationale Administratie la data de 31.03.2021