Lista funcțiilor și salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Club Sportiv Municipal Roman, aferente familiei ocupaționale Administrative la data de 30 septembrie 2019, conform Legii 153/2017 din 28.06.2017 și art. 1 din H.C.L. 284/19.12.2018

    929
    Articolul precedentLista functiilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman a salariilor si a sporurilor la data de 30 septembrie 2019 confom Legii nr.153/2017 , anexa 2 din H.C.L nr. 284 din 19.12.2018 si a H.G. 153/2018
    Articolul următorPublicație căsătorie 31 octombrie 2019