Lista funcțiilor și salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Club Sportiv Municipal Roman, aferente familiei ocupaționale Administrative la data de 30 septembrie 2019, conform Legii 153/2017 din 28.06.2017 și art. 1 din H.C.L. 284/19.12.2018

    0
    794