Lista functiilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman a salariilor si a sporurilor la data de 30 septembrie 2019 confom Legii nr.153/2017 , anexa 2 din H.C.L nr. 284 din 19.12.2018 si a H.G. 153/2018

    0
    716