Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică şi a salariilor la data de 30 septembrie 2019 conform Legii nr.153/2017 și art. 1 al H.C.L. nr.284/19.12.2018

    0
    864