Direcția administrare piețe Roman Situație privind transparența veniturilor salariale la 30.09.2019, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare şi H.C.L. nr.284 din 19.12.2018

    1136
    Articolul precedentLista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică şi a salariilor la data de 30 septembrie 2019 conform Legii nr.153/2017 și art. 1 al H.C.L. nr.284/19.12.2018
    Articolul următorBilanț la 31.12.2018