Lista funcţiilor contractuale şi a veniturilor salariale din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe Roman la 30.09.2020 conform prevederilor Legii nr. 153/2017 şi H.C.L. nr. 320 din 19.12.2019, H.G.935/2019

    548
    Articolul precedentLista funcțiilor din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman a salariilor și a sporurilor la data de 30 septembrie 2020 confom Legii nr.153/2017, anexa 2 din H.C.L nr. 320 din 19.12.2019 și a H.G. 935/2019
    Articolul următorLista funcțiilor contractuale din cadrul Directiei Municipal Locato Roman, eferente familiei ocupaționale Administrație la data 30 septembrie 2020 conform Legii nr.153 din 28.06.2017 și art. 1 din H.C.L. nr. 320 din 19.12.2019