Lista funcțiilor contractuale din cadrul Directiei Municipal Locato Roman, eferente familiei ocupaționale Administrație la data 30 septembrie 2020 conform Legii nr.153 din 28.06.2017 și art. 1 din H.C.L. nr. 320 din 19.12.2019

    0
    480