Lista funcțiilor contractuale din cadrul Directiei Municipal Locato Roman, eferente familiei ocupaționale Administrație la data 30 septembrie 2020 conform Legii nr.153 din 28.06.2017 și art. 1 din H.C.L. nr. 320 din 19.12.2019

    638
    Articolul precedentLista funcţiilor contractuale şi a veniturilor salariale din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe Roman la 30.09.2020 conform prevederilor Legii nr. 153/2017 şi H.C.L. nr. 320 din 19.12.2019, H.G.935/2019
    Articolul următorLista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică şi a salariilor / indemnizațiilor la data de 30 septembrie 2020 conform Legii nr.153/2017 şi art. 1 al H.C.L. nr.320/19.12.2019, cu modificarile si completarile ulterioare