2.7 C
Roman
1 decembrie 2022

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă 18. Ședința Consiliului Local Roman din 22.07.2021

18. Ședința Consiliului Local Roman din 22.07.2021

P.V. din 22.07.2021

Proces verbal la ședința extraordinară din 22.07.2021 aprobat in sedinta ordinara din 29.07.2021

HCL nr. 158 din 22.07.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

HCL nr. 157 din 22.07.2021

privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă între Municipiul Roman și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2021, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general