Directia Municipal Locato Roman Lista functiilor din cadrul D.M.L. Roman, ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 30.09.2023

    200
    Articolul precedentDIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN Lista functiilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman a salariilor si a sporurilor la data de 30 septembrie 2023 confom Legii nr.153/2017 , anexa 2 din H.C.L nr. 288 din 15.12.2022 si a H.G. nr. 1447/2022
    Articolul următorLista functiilor din cadrul C.S.M. Roman ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 30.09.2023