DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN Lista functiilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman a salariilor si a sporurilor la data de 30 septembrie 2023 confom Legii nr.153/2017 , anexa 2 din H.C.L nr. 288 din 15.12.2022 si a H.G. nr. 1447/2022

    343
    Articolul precedentFestivalul Zilele Toamnei 2023
    Articolul următorDirectia Municipal Locato Roman Lista functiilor din cadrul D.M.L. Roman, ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 30.09.2023