Factorii interesați, agenții economici care activează pe lanțul de producere și comercializare a alimentelor sunt încurajați să ia parte la sesiunea de instruire organizată în proiectul Romanul prețuiește mâncare, proiect derulat în cadrul programului DEAR – Programul pentru educație și sensibilizare privind problemele de dezvoltare și sensibilizarea publicului în Europași implementat de Fundația TERRA Mileniul III cu sprijinul Primăriei Municipiului Roman.

În perioada 5-7 aprilie 2019, în localitatea Durău, județul Neamț, a avut loc cursul “Prevenirea risipei alimentare”, pentru creșterea nivelului de instruire pentru 20 de profesori din municipiul Roman cu privire la diminuarea risipei alimentare.

Ce ne propunem prin intermediul acestui curs?

Unul din cele mai importante vehicule de comunicare este mediul educațional. Din experiența pe care fundația o are în implementarea proiectelor educaționale a rezultat că, mai ales în ciclul gimnazial, există cea mai mare deschidere pentru învățare și deprinderea de noi comportamente. Prin implicarea profesorilor și instruirea acestora, pe tema risipei alimentare, se pot transmite ulterior la clasa elevilor aceste cunoștinte.

La curs au participat 20 de profesori implicați în cadrul proiectului, urmând să se încheie parteneriate cu școlile/liceele reprezentate, pentru instruirea elevilor și conștientizarea comunității privind necesitatea diminuării risipei alimentare.

Despre proiect

Romanul prețuiește mâncarea este un proiect care se încadrează prin obiectivele și acțiunile vizate în contextul Economiei Circulare, prin creșterea eficienței utilizării resurselor la nivel local, contribuind concomitent la atingerea obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Tema proiectului se subscrie Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 12 – Consum și producție responsabilă, iar prin implementarea acestuia asiguram un model de bună practică în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse atât la nivel local, dar și la nivel național și european pentru a asigura îndeplinirea țintelor de diminuare a risipei alimentare. Astfel, reducerea de 30% până în anul 2025 și de 50% până în anul 2030 la nivelul comerțului cu amănuntul și la nivelul consumatorilor reprezintă obiectivele ce se doresc a fi atinse.

Romanul prețuiește mâncarea este un proiect demonstrativ cu posibilitatea de a fi replicat în alte localități și ulterior chiar și la nivel național.

Scopul proiectului vizează diminuarea risipei alimentare la nivelul municipiului Roman pe lanțul de producere, comercializare și consum a produselor alimentare.

Obiectivele specifice vizează:

  • Creșterea gradului de conștientizare al locuitorilor municipiului Roman cu privire la necesitatea implicării în diminuarea risipei alimentare;
  • Creșterea nivelului de educație cu privire la diminuarea risipei alimentare din municipiul Roman prin implicarea profesorilor și elevilor de gimnaziu;
  • Elaborarea unui Plan de acțiune local privind diminuarea risipei alimentare, inclusiv a instrumentelor de implementare și concomitent creșterea gradului de valorificare a alimentelor aflate în risc de a deveni deșeuri prin redistribuire și consum rapid.

Mai multe detalii despre proiect, precum și despre etapele derulării acestuia, puteți găsi pe site-ul Terra Mileniul III, categoria proiecte: http://terramileniultrei.ro/portfolio/7917/.

Contact:
Georgiana Marcu
Expert comunicare
0725425330 / marcugeorgianacatalina @ gmail . com

Articolul precedentPublicație căsătorie 14 aprilie 2019
Articolul următorStay SAFE – 4/4 Pentru Prieteni, Roman