Direcţia Municipal Locato, organizează la sediul din str. Ştefan-cel-Mare, nr. 259, concurs de recrutare în vederea ocupării unor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, nivel de execuție astfel:

    • 1 post vacant de șofer categoria C în cadrul Serviciului Administrare rețele preluare ape pluviale și reparații hidranți
    • 1 post muncitor calificat în cadrul Serviciului Administrare rețele preluare ape pluviale și reparații hidranți
    • 1 post muncitor calificat mașinist utilaje cale și terasamente în cadrul Serviciului Cimitir
    • 1 post muncitor necalificat-gropar în cadrul Serviciului Cimitir