Direcţia Municipal Locato, organizează la sediul din str.Ştefan-cel-Mare, nr.259, concurs de recrutare în vederea ocupării unui post vacant pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, nivel de conducere astfel:

  •  1 post vacant de şef formaţie la Formaţia reparaţii hidranţi