Direcţia Municipal Locato, organizează la sediul din str.Ştefan-cel-Mare, nr.259, concurs de recrutare în vederea ocupării unor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, nivel de execuţie astfel:

  • 1 post de muncitor necalificat (vidanjor) – la Formaţia reparaţii hidranţi;
  • 1 post şofer – la Biroul întreţinere şi reparaţii reţele de preluare ape pluviale;
  • 1 post şofer – la Compartimentul administrare cimitir