ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ – Intenţie de elaborare Plan Urbanistic de Detaliu pentru Construire locuință de serviciu și centru stomatologic – str. Walter Mărăcineanu, nr.9

    0
    659

    MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 08.08.2019 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, privind intenţia de elaborare “Plan Urbanistic de Detaliu pentru Construire locuință de serviciu și centru stomatologic– str. Walter Mărăcineanu, nr.9.”

    Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 30.08.2019 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

    Publicat la data de 08.08.2019