Direcția Administrare Pieţe Roman organizează la sediul instituției concurs de ocupare pe perioadă determinată 6 luni a unui post în regim contractual, temporar vacant nivel de execuţie, muncitor necalificat.