Aprobarea rectificării bugetului local consolidat și a listei de investiţii finanțate din bugetul local, pe anul 2019

0
68