ANUNȚ
PRIVIND ORGANIZAREA
TÂRGULUI DE PAŞTE – 2020

Primăria Municipiului Roman organizează în perioada 09 aprilie 2020 – 18 aprilie 2020, Târgul de Paște, conform Regulamentului aprobat prin Dispoziția Primarului municipiului Roman nr. 212 din 03.03.2020.
Înscrierea pentru participarea la eveniment se face începând cu 09.03.2020 și pana cel târziu 01.04.2020, ora 16.00.
Târgul de Paște va găzdui 19 de căsuțe în Piața Roman – Vodă, parcarea dintre Colegiul Național Roman Vodă și clădirea administrativă a primăriei municipiului Roman.
Taxa de Participare stabilita conform HCL 38/2020, este următoarea:

  1. pentru comercializarea produselor nealimentare de sezon, specifice Sărbătorilor de Paște cu căsuța standard (3x2m) – 300 lei;
  2. pentru comercializarea produselor alimentare, a produselor de panificație și patiserie, a băuturilor, cu căsuța standard (3x2m) – 500lei.

Plata se face la casieria Municipiului Roman, la data semnării acordului de ocupare a domeniului public.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Selecția dosarelor pentru participarea la Târgul de Paște va fi stabilită de către o comisie numită prin dispoziție de către Primarul Municipiului Roman.

In procesul de selecție a dosarelor pentru participanții la Târgul de Paște, comisia va urmări ca documentația înregistrată de către agenții economici să conțină:

  • formular de participare la Târgul de Paște;
  • lista produselor comercializate și fotografii ale acestora;
  • dovada faptului că agentul economic este constituit într-una din modalitățile prevăzute de lege în vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ;
  • istoricul comercianților la edițiile precedente ale Târgului de Paște (sancțiuni, procese- verbale, amenzi etc.);
  • calitatea și specificitatea produselor comercializate (certificat de calitate sau orice alt document care atestă acest lucru).
  • Dovada dotării cu aparate de marcat electronice, fiscalizate pe numele participantului menționat în formularul de înscriere și Acord.

În cazul in care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul de căsuțe, vor avea prioritate cei care au calitatea de producător.
Nu se va accepta amplasarea de corturi, tonete sau orice alte unități de vânzare in afara căsuțelor.

Detalii pe site-ul www.primariaroman.ro sau la Biroul de Relații Publice la telefon: 0233741119, interior 146, persoana de contact Tătaru Manuela- Sef Serviciu Administratie Publică.

Articolul precedentAnunț – Licitații parcări reședința pentru data de 12.03.2020, cu înscrieri în perioada 05.03.2020, ora 8:30 – 11.03.2020, ora 12:00
Articolul următorBilanț la 31.12.2019