Anunț – Licitații parcări reședința pentru data de 08.10.2020,ora 17:00, cu înscrieri în perioada 01.10.2020, ora 8:30 – 07.10.2020, ora 12:00

    647
    Articolul precedentLista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică şi a salariilor / indemnizațiilor la data de 30 septembrie 2020 conform Legii nr.153/2017 şi art. 1 al H.C.L. nr.320/19.12.2019, cu modificarile si completarile ulterioare
    Articolul următorANUNȚ 01.10.2020 CONSULTARE PUBLICĂ – Intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Amenajare cartier locuinte unifamiliale si lotizare teren – str. Mihai Viteazu, nr.55A si tarla Poligon