ANUNȚ 01.10.2020 CONSULTARE PUBLICĂ – Intenţie de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Amenajare cartier locuinte unifamiliale si lotizare teren – str. Mihai Viteazu, nr.55A si tarla Poligon

    0
    459

    MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 01.10.2020 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, privind intenţia de elaborare “ Plan Urbanistic Zonal – Amenajare cartier locuinte unifamiliale si lotizare teren – str. Mihai Viteazu, nr.55A si tarla Poligon

    Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 25.10.2020 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

    Publicat la data de 01.10.2020