ANUNȚ

Club Sportiv Municipal Roman, cu sediul administrativ în Roman, strada Ştefan cel Mare nr.246, identificat cu CIF 35364691, prin reprezentant legal director, Constantin Costea Cudalb, organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea următoarelor spații:

  • Căsuță din lemn nr. 1, destinată desfășurării activităților cu mărfuri alimentare și nealimentare, situată în incinta Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”, având o suprafață utilă de 8 mp;
  • Căsuță din lemn nr. 4, destinată desfășurării activităților cu mărfuri alimentare și nealimentare, situată în incinta Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”, având o suprafață utilă de 8 mp;
  • Căsuță din lemn nr. 5, destinată desfășurării activităților cu mărfuri alimentare și nealimentare, situată în incinta Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”, având o suprafață utilă de 8 mp;

Licitația va avea loc în data de 25.06.2019, orele 14.00, la sediul Club Sportiv Municipal Roman,Strada Stefan cel Mare, nr 246.
Actele necesare pentru înscrierea la licitație se depun până la data de 24.06.2019, ora 14.00, la sediul Club Sportiv Municipal Roman, Strada Stefan cel Mare, nr 246.
Caietul de sarcini se poate procura contra cost, până la data de 20.06.2019, orele 16:30, de la Club Sportiv Municipal Roman, Strada Stefan cel Mare, nr 246.

Articolul precedentAnunț – de participare finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman 12.06.2019
Articolul următorPublicație căsătorie 22 iunie 2019