Nr. 12.650 din 18.02.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

PORTAL DE SERVICII ELECTRONICE LANSAT DE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROMAN

În cadrul proiectului ADMINISTRAȚIE ELECTRONICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI ROMAN PENTRU REDUCEREA BIROCRAȚIEI, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a fost lansat Portalul de furnizare a serviciilor electronice pentru cetățeni.
Portalul vine în întâmpinarea cetățenilor, a persoanelor juridice și a instituțiilor partenere Primăriei prin posibilitatea accesării unor servicii publice online, sub formă electronică.
Practic, prin intermediul portalului găzduit de site-ul instituției www.primariaroman.ro, romașcanii vor avea posibilitatea de a interacționa cu Primăria într-un mediu electronic securizat și cu o disponibilitate de 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână.
Informațiile și serviciile puse la dispoziția publicului sunt structurate în așa fel încât să permită utilizatorului să se ghideze singur către problematica dorită și să consulte astfel informații cu privire la actele necesare eliberării de documente, la autorizații sau certificate, informații despre taxe și alte informații utile.
Prin intermediul Portalului de servicii electronice s-au implementat atât servicii electronice complete, cu grad mare de sofisticare (transmitere integral electronică a dosarelor aferente solicitărilor, primirea electronică a răspunsurilor sau a documentelor solicitate), precum certificate atestare fiscală, certificate urbanism, avize oportunitate urbanism, diverse declarații fiscale cât și servicii electronice parțiale, cu grad mai scăzut de sofisticare (transmitere electronică a solicitării și ulterior ridicare a documentelor emise de la ghișee sau doar accesul la formulare electronice în vederea obținerii unui anumit serviciu).
Servicii electronice oferite
PORTALUL poate fi utilizat în scopul accesării următoarelor servicii electronice:
1. Înregistrarea online de sesizări
2. Plata electronică taxe și impozite
3. Cerere eliberare certificate atestare fiscală
4. Cerere certificat urbanism
5. Cerere pentru emiterea autorizației de construire
6. Cerere pentru emiterea autorizației de desființare
7. Aviz de oportunitate urbanism
8. Cerere solicitare închiriere loc de parcare de reședință
9. Tichete de parcare
10. Abonamentul tip riveran
11. Cerere atribuire teren tineri
12. Cerere standard copii/documente din arhiva electronică
13. Cerere istoric rol
14. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului /taxei pe teren
15. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului /taxei pe clădiri rezidențiale/
nerezedențiale/cu destinație mixtă
16. Declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat
în cazul persoanelor deținătoare a mai multor clădiri cu destinația de locuință
17. Cerere istoric plăți
18. Cerere restituire
19. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace transport
20. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport
marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
21. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloace transport pe
apă
22. Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
23. Autorizație funcționare spațiu comercial, de prestări servicii, de alimentație
publică
24. Vizare autorizație de funcționare
25. Autorizație de transport pentru persoane/bunuri în regim de taxi
26. Prelungire autorizație transport în regim taxi
27. Cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor și a biletelor de intrare la
spectacole
28. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și
publicitate
29. Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și
publicitate
30. Acord amplasare temporară
31. Autorizație de liberă trecere/staționare în vederea aprovizionării
32. Convenție de ocupare temporară a domeniului public
33. Aviz de săpătură
34. Cerere indemnizație persoane care realizează venituri din activități
independente agricole
35. Cerere anchetă socială, încadrare în grad de handicap
36. Cerere acordare tichete sociale
37. Legitimație de transport public local
38. Cerere copii documente/ documentații pentru eliberare diferite copii privind
dosarele proprii
Pentru a beneficia de serviciile electronice oferite de PORTAL, utilizatorii PORTALULUI (persoane fizice sau juridice) au nevoie de un dispozitiv personal, o conexiune stabilă la internet și de un browser web prin intermediul căruia vor putea accesa www.primariaroman.ro.
Condițiile utilizării PORTALULUI
PORTALUL va putea fi utilizat pentru accesarea serviciilor electronice de către o persoană fizică sau juridică pe baza unei autentificări prealabile (cont de utilizator).
La crearea contului, utilizatorul trebuie să dețină o adresă de email validă și să furnizeze o serie de date cu caracter personal: nume, prenume, parola, email, adresa, data nasterii, telefon, CNP.
După completarea formularului de creare cont de utilizator în cadrul PORTALULUI, utilizatorul va primi, pe adresa de email, un link pentru activarea contului; prin accesarea acestui link se va realiza finalizarea creării contului în PORTAL.
Autentificarea în PORTAL se va face cu adresa de email și parola (completate la crearea contului de utilizator) și va permite accesarea serviciilor electronice precum și accesarea spațiului personal al utilizatorului din PORTAL.
Pentru primirea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi a altor acte, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, contribuabilii trebuie să opteze, pe baza unei cereri adresate primariei, prin indicarea adresei de e-mail sau a platformei de contact pusă la dispoziție pe Portalul de servicii online. Cererea poate fi descărcată din portal, secțiunea înregistrare și se depune, în scris, la registratura Municipiului Roman sau semnată cu semnătură electronică calificată și transmisă pe adresa de e-mail ditl@primariaroman.ro.
În spațiul său personal, utilizatorul va regăsi istoricul cererilor sale de servicii electronice în cadrul PORTALULUI, cu toate etapele comunicării dintre utilizator și Primărie și va putea vizualiza stadiul rezolvării fiecărei solicitări în parte.
Accesarea serviciilor electronice în cadrul PORTALULUI
Pentru a beneficia de serviciile electronice oferite de PORTAL, utilizatorul autentificat în PORTAL va accesa serviciul dorit din secțiunea „Servicii Publice Electronice”.
După accesarea serviciului dorit, utilizatorul va completa formularul web pus la dispoziție de PORTAL, în care câmpurile marcate cu * sunt câmpuri obligatorii.
Transmiterea oricărui formular web completat de utilizator va fi precedată de verificarea prin cod Captcha. Verificarea cu cod Captcha a fost implementată pentru protejarea PORTALULUI de fraudă și abuz (împotriva roboților, prin generarea și clasificarea testelor pe care oamenii le pot trece, dar programele de computer actuale nu).
În urma finalizării completării formularului aferent cererii, se generează pdf, se descarcă cererea pdf, se semnează olograf de către persoanele fizice și electronic de către persoanele juridice, se încarcă împreună cu documente necesare scanate (documentele se vor atașa prin selectarea în grup) iar apoi, cererea se transmite din PORTAL online, automat, către registratura Primăriei Roman și apoi către structura abilitată din cadrul Primăriei pentru rezolvarea cererii.
Cererea astfel transmisă va fi înregistrată automat în registrul de intrări/ieșiri al Registraturii Primăriei Roman iar numărul de înregistrare va putea fi vizualizat în spațiul personal al utilizatorului din PORTAL, pe înregistrarea aferentă cererii respective.
Pentru serviciile electronice care necesită plata unei taxe, utilizatorul va fi notificat automat în spațiului personal din PORTAL și pe email, după verificarea cererii sale de către angajatul Primariei căruia i-a fost repartizată soluționarea cererii.
De asemenea, dacă în urma verificării cererii utilizatorului, angajatul Primariei căruia i-a fost repartizată soluționarea cererii constată că sunt necesare informații suplimentare sau retransmiterea corectă a unor informatii, acest fapt va fi notificat automat utilizatorului în spațiul personal de pe PORTAL, în istoric cereri.
Dacă a fost solicitată transmiterea de informații suplimentare sau retransmiterea corectă a unor informații, utilizatorul are posibilitatea să acceseze formularul web aferent cererii sale, completat anterior, să completeze informațiile solicitate și apoi să retransmită cererea.
După rezolvarea cererii de către angajatul Primariei căruia i-a fost repartizată soluționarea acesteia, utilizatorul va fi notificat în spațiului personal de pe PORTAL și pe email. Pentru serviciile care necesită eliberarea unor autorizații care nu sunt valabile în format electronic, utilizatorul va trebui să se deplaseze la sediul Primăriei pentru ridicarea autorizației respective.
PLATĂ ELECTRONICĂ
Prin soluția de plată electronică, Primăria Municipiului Roman oferă posibilitatea contribuabililor să achite direct cu cardul impozitele şi taxele datorate către bugetul local.
Menționăm faptul că din anul 2020 s-a introdus sistemul de impozitare prin rol nominal unic (impozitarea separată a fiecărui contribuabil), pentru plata online fiind necesar realizarea unui cont de utilizator pentru fiecare contribuabil care are atribuit un rol fiscal unic corespunzător fiecărui CNP.
Utilizatorii autentificați în portalul de servicii electronice vor putea consulta datele proprii de natură fiscală aflate în evidența Primăriei: impozitele şi taxele datorate, plățile efectuate.
Contribuabilii persoane fizice care achită sumele calculate către bugetul local până la data de 31 martie 2021 beneficiază de o bonificație de 10% pentru impozitul pe teren și clădiri și de 5% în cazul impozitului pe mijlocul de transport iar pentru contribuabilii persoane juridice bonificația este de 10% pentru impozitul pe teren și de 5% în cazul impozitului pe clădiri și mijlocul de transport.
De asemenea, taxele și impozitele locale se pot achita și prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plată Online cu cardul, la adresa www.ghiseul.ro, dar și direct la casierie.

SUPORT TEHNIC
Pentru relații suplimentare în legătură cu utilizarea portalului vă rugăm să ne contactați la adresa de email: , telefon 0233.208.631.

Articolul precedentPublicație căsătorie 24 februarie 2021
Articolul următorAgenda de lucru a Primarului municipiului Roman (22-26 februarie 2021)