Anunț 10.07.2020 – pentru concesiune prin licitație

  862

  ANUNT PENTRU CONCESIUNE PRIN LICITAŢIE

  MUNICIPIUL ROMAN, CIF: 2613583, Piaţa Roman-Vodă nr.1, Roman, judeţul Neamţ, email: , tel./fax 0233-208608, persoana de contact: Dima Luminița, anunță organizarea unei licitații pentru concesiune: Spațiu medical, camera 33, Stotala=32,06mp, inclusiv spații comune, str. Tineretului, nr.28 și Spațiu medical, cabinet 6 și sală tratamente, Stotala=74,26mp, inclusiv spații comune, str. Bogdan Dragoș, nr.109, loc. Roman;
  Documentația de atribuire se poate obține de la camera 45, Serviciul Achiziții Publice, pe baza unei cereri scrise și a chitanței achitată la casieria instituției în valoare de 50 lei;
  Data limită pentru solicitare clarificări: 20.07.2020, ora 16.00;
  Data limita depunere oferte: 21.07.2020, ora 16.00;
  Documentele necesare pentru participarea la licitaţie: conform caiet de sarcini;
  Adresa unde se depun ofertele: Biroul Unic-Municipiul Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1;
  Numărul de exemplare în care trebuie depuse ofertele: 1 (un) exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior;
  Data și locul pentru ședința de deschidere a ofertelor: Sala de ședințe a Municipiului Roman, 22.07.2020, ora 14.00.
  Criteriul de atribuire al contractului de concesiune: cel mai mare nivel al redevenţei.
  Denumirea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute: Tribunalul Neamţ – Secţia contencios-administrativ, B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004″

  Articolul precedentPublicație căsătorie 18 iulie 2020
  Articolul următorAnunț 10.07.2020 – asigurarea stării de conservare a sitului Natura 2000 – ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilați și Roman