Primăria Roman organizează concursul de promovare pentru următoarea funcție contractuala de conducere:
– Sef Serviciu, Grad II, în cadrul Direcției Administrare Piețe, Serviciul Administrare Pieţe bazar aprovizionare
Concursul se organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 73 și art.76 din H.G. nr. 1336/2022.

Formulare


Articolul precedent20-12-2023 ANUNȚ COLECTIV nr. 94356 DIN 20.12.2023 EMIS DE SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE PERSOANE JURIDICE DIN CADRUL DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE FISCALE EMISE
Articolul următorCarieră 04.12.2023 Direcţia Municipal Locato – organizeaza concurs de promovare pentru functia contractuala de Inginer şef grad profesional II