ANUNȚ STIMAȚI CETĂȚENI,

  

Deținătorii sau moștenitorii terenurilor care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat de la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot depune cerere pentru emiterea titlului de proprietate sau prin poștă cu confirmare de primire până la data de 18.11.2023, la Primăria Municipiului Roman dacă îndeplinesc cumulativ cele 3 condiții:

  1. dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
  2. pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.
Articolul precedent20.10.2023 – ANUNȚ CAMPANIE DE COLECTARE DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE VOLUMINOASE ÎN MUNICIPIUL ROMAN
Articolul următor23.10.2023 Anunț – Primăria Municipiului Roman organizează licitaţie pentru locuri de parcare de reşedinţă nou amenajate