ANUNȚ
DE INTERES PUBLIC

 

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, Primăria Municipiului Roman are obligația de a completa în „Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate datele privind beneficiarii de fose septice/toalete cu bazine.

Persoanele fizice și juridice, care au în proprietate spații conectate la sisteme individuale adecvate de epurare, au obligația de înscriere în „Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate al Municipiului Roman în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 714/2022. Persoanele fizice și juridice aflate în situațiile precizate au și obligația de a încheia un contract cu o firmă de vidanjare, cu menționarea intervalelor de vidanjare și preluare a nămolului din sistemele de epurare.

Nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor menționate constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Menționăm că sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punct de vedere al impactului asupra mediului, din motive economice sau până la punerea în funcțiune a unui sistem public de canalizare nou-înființată (racordare în cel mult un an).

Reamintim că, prin modificările aduse Legii nr. 241/2006, s-a introdus obligativitatea racordării la sistemele publice de canalizare, existente sau nou înființate, a tuturor utilizatorilor (persoane fizice și juridice), inclusiv a celor care au sisteme proprii de alimentare cu apă. Nerespectarea de către utilizatori a obligațiilor prevăzute prin Legea 241/2006 constituie contravenție și se sancționează, de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu cu amendă cuprinsă între 2.000 lei și 4.000 lei.

Apa uzată, nedeversată în sistemul de canalizare, are un impact negativ asupra mediului, contaminând aerul, solul și pânza freatică din zonă, cu consecințe grave, ducând la îmbolnăvirea populației.

În aceste condiții, Primăria Municipiului Roman face apel către utilizatorii care nu sunt racordați la rețeaua de canalizare să inițieze demersurile de executare a instalațiilor interioare, pentru conectarea la sistemul public de canalizare, în zonele în care acestea există.

Formularul de înscriere poate fi găsit pe site-ul primăriei municipiului Roman (https://primariaroman.ro/mediu/#1710936223851-960477e6-a532) sau la sediul Primăriei Roman.

Articolul precedent20.03.2024 Anunț – Licitații parcări reședință pentru data de 28.03.2024, ora 17:00, cu înscrieri în perioada 21.03.2024, ora 8:30 – 27.03.2024, ora 12:00
Articolul următorOra Pâmântului 23 martie 2024