Primăria municipiului Roman aduce la cunoștință tuturor romașcanilor care au în găzduire refugiați din Ucraina, conform Hotărârii nr.446 din data de 08.04.2022 pentru modificarea H.G. nr.336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare a cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, că în primele 3 zile lucrătoare ale  fiecărei luni pot depune la sediul primăriei, cam. 40 Serviciul Situații de Urgență,  solicitări cu privire la decontarea  cheltuielilor cu hrana și cazarea în baza următoarelor documente:

– cerere decontare cheltuieli- model anexat

– declarație pe propria răspundere- model anexat

– copie act de identitate

– documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței – copie

– copii după datele persoanelor cazate – opțional

 

Totodată vă aducem la cunoștință și prevederile Art.12 din OUG nr.194 din 12.12.2002 Republicată …

,,(1) Străinul intrat legal pe teritoriul României, precum și persoana care îl găzduiește au obligația să anunțe despre aceasta organul de poliție competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării și, respectiv, a găzduirii”.

Anexăm modelul de cerere și declarație în format editabil.

Articolul precedent15.04.2022 – ANUNT – OUG 38 din 2022 – interzicere arderi deșeuri, vegetație
Articolul următorAnunţ colectiv nr. 28150 din 18.04.2022 emis de Birou Urmărire Impozite şi Taxe Locale din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Roman privind actele administrative fiscale emise