Primăria municipiului Roman aduce la cunoștință tuturor romașcanilor care au în găzduire refugiați din Ucraina, conform Hotărârii nr.494 din data de 08.04.2022 pentru modificarea H.G. nr.336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare a cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, că în primele 3 zile lucrătoare ale  fiecărei luni pot depune la sediul primăriei, cam. 40 Serviciul Situații de Urgență, solicitările de decontare a  cheltuielilor cu hrana și cazarea în baza următoarelor documente:

  • cerere decontare cheltuieli- model anexat
  • declarație pe propria răspundere- model anexat
  • copie act de identitate
  • documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței – copie 
  • copii după datele persoanelor cazate – opțional

 Totodată vă aducem la cunoștință și prevederile Art.12 din OUG nr.194 din 12.12.2002 Republicată …

,,(1) Străinul intrat legal pe teritoriul României, precum și persoana care îl găzduiește au obligația să anunțe despre aceasta organul de poliție competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării și, respectiv, a găzduirii”.

 Anexăm modelul de cerere și declarație în format editabil.

Articolul precedentPublicație căsătorie 26 ianuarie 2023
Articolul următorCarieră 18.01.2023 Direcția de Asistență Socială Roman anunţă organizează la sediul instituției din str. Alexandru cel Bun nr.3, concurs de ocupare a unui post vacant, contractual