În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată, actualizată și H.G. nr. 962/2001 norme metodologice de aplicare a Legii 152/1998, actualizată, se afișează în data de 07.10.2022, listele privind solicitanții care au/nu au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, pentru specialiștii în sănătate.

Contestațiile se depun până la data de 12.10.2022, ora 16:30, la registratura Primăriei Municipiului Roman, situată în Piața Roman Vodă nr.1, prin poștă sau mijloace electronice, la adresa de e-mail: 

Listele nominale se afișează la sediul primăriei și se publică pe site-ul instituției, www.primariaroman.ro .

Articolul precedentCertificate de Urbanism septembrie 2022
Articolul următorSituația finanțărilor rambursabile acordate conf legii 350/2005