Anunț public

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROMAN, având sediul în Piața Roman Vodă, nr.1, Roman, judeţul Neamţ, cod poştal 611000, titular al Planului/Programului ”Plan de mobilitate urbană durabilă”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamț, cu sediul în Piața 22 Decembrie, nr. 5, Piatra Neamț, cod poştal 610007, de luni până vineri între orele 9.00 – 13.00, la sediul titularului Primăria Municipiului Roman, având sediul în Piața Roman Vodă, nr.1, Roman, judeţul Neamţ, cod poştal 611000, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 și pe site-ul www.primariaroman.ro .
Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamț, in termen de 18 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Articolul precedent26.11.2021 Anunț – DEZBATERE PUBLICA – Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuință Parter, împrejmuire și racorduri la utilități – str. Gloriei, nr.41-41bis”
Articolul următor03-12-2021 Anunț privind actualizarea dosarelor A.N.L.