ANUNȚ

 Primăria municipiului Roman  vă aduce la cunoștință  că în  conformitate cu prevederile  Hotărârii nr.368 din data de 26.04.2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina,  cetățenii ucrainieni pot face solicitările de decontare a  cheltuielilor cu hrana și cazarea la sediul primăriei biroul nr. 40 Serviciul Situații de Urgență în baza următoarelor documente:

 • pentru prima lună singura condiție impusă este ca străinul să fie beneficiar al Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare;
 • pentru următoarele trei luni:
  • solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României;
 • persoanele care urmează o formă de învăţământ superior acreditată la zi în România, persoanele cu dizabilităţi care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România, persoanele cu vârsta peste 65 de ani, persoana care are în creştere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap sunt exceptate de la prima condiție;
 • să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/ clase/ formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar, în calitate de preșcolari, elevi sau ca audienți;
 • începând cu a cincea lună:
  • solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă;
  • să aibă înscriși copiii minori în grupe/ clase/ formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar, în calitate de preșcolari, elevi sau ca audienți.

Cererile se vor depune în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni.

Informatii suplimentare pe site-ul http://www.dsu.mai.gov.ro/informatii-despre-programul-de-suport-pentru-cazare-si-integrare-prima-luna

Articolul precedent02.05.2023 – ANUNȚ REGLEMENTĂRI RUTIERE PRIVIND CIRCULAȚIA PE ALEEA DIN DREPTUL BLOCURILOR 37 SI 39 ANTON PANN
Articolul următor02.05.2023 – ANUNȚ – Lista cu transportatorii carora li se vor acorda autorizatii taxi