Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 177/2015

    0
    598

    MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 23.08.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul:

    Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 29.08.2017 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .