PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE STEAG AL MUNICIPIULUI ROMAN

  663

  MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 4.04.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale Legii nr.141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, privind:

  • PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE STEAG AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Variante supusă dezbaterii și consultării publice poate fi consultată atât pe site-ul instituției www.primariaroman.ro, cât și la avizierul amenajat în Holul Primăriei Roman.

  Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 28.03.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

  În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr.141 din 10 iunie 2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Primăria Municipiului Roman aduce la cunoştinţă publică faptul că, în ziua de 16 aprilie 2018, orele 12,00, în Sala de Consiliu a Primăriei, va avea loc dezbaterea publică și consultarea locuitorilor, în vederea alegerii variantei reprezentative a steagului propriu al Municipiului Roman.

  Publicat la data de 04.04.2018

  Articolul precedentActivitaţi Mediu Prelungire perioadă de desfășurare a concursului „Romanul, curat şi verde”, ediţia a IX-a”
  Articolul următorPROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE: str. Mihai Viteazu, nr.13