Mauriciu Riegler medic și om politic român, primar de Roman în perioada 1905 – 1907

  1420

  Cetăţean de onoare – titlu conferit prin HCL nr. 93 din 18.04.2019

  Mauriciu Riegler s-a născut pe 5 noiembrie 1855, în satul Grozeşti, judeţul Bacău.
  Georges Eduard Riegler, tatăl lui Mauriciu, s-a stabilit în Moldova în jurul anului 1850, s-a căsătorit cu Paulina Wissner și au avut opt copii.
  Mauriciu Riegler și fratele său geamăn, Emanoil Riegler, mai târziu medic, profesor universitar la Facultatea de Medicină din Iași și membru corespondent al Academiei Române, au fost primii copii ai familiei Riegler. Un alt frate, Paul Riegler (1867 – 1937), a fost medic veterinar, decan al Facultății de Medicină Veterinară din București și fondator al Institutului Pasteur din București (1909).
  Mauriciu și Emanoil au urmat școala primară la Târgu Neamț, apoi la Seminarul Sfântul Gheorghe din Roman și Liceul Național din Iași. Împreună cu fratele său, a absolvit Facultatea de Medicină la Universitățile din Viena și Berlin, obținând titlul de doctor în medicină în anul 1880.
  După absolvirea facultății, Mauriciu Riegler se stabilește la Roman, unde profesează ca medic, în cabinetul său din casa spițerului Brukner, unde sâmbăta acorda consultații gratuite celor nevoiași.
  În anul 1888, Mauriciu Riegler a devenit profesor de științe naturale și fizică la Seminarul Sfântul Gheorghe şi la Gimnaziul Roman-Vodă.
  Între anii 1905 şi 1907, doctorul Riegler a devenit primar al oraşului Roman.
  În mandatul primarului Mauriciu Riegler, în anul 1905, au fost construite şi puse în funcţiune primele instalaţii electrice de iluminat public, numărul consumatorilor atingând încă de la început 2000 de abonaţi. Uzina a funcţionat până în anul 1955, când instalaţiile au fost oprite, întreg consumul orăşenesc trecând pe curent alternativ, provenit de la centralele electrice. Și tot de numele primarului Mauriciu Riegler se leagă pavarea oraşului, canalizarea şi instalarea conductei de apă.
  Pe 14 aprilie 1895 s-a constituit Asociaţia Generală a Medicilor din România, printre ale cărei obiective figurau deopotrivă apărarea intereselor profesionale ale corpului medical din toate gradele şi toate profilurile şi dezbaterea aprofundată a marilor probleme de sănătate publică ale României.
  În anul 1911, a luat fiinţă Asociaţia Generală a Medicilor din România – filiala Roman. Încă de la înfiinţare, această asociaţie s-a ocupat de chestiuni ştiinţifice, chestiuni generale profesionale, a dat ajutor membrilor, a căutat să păstreze legătura de prietenie între colegi. Conform Procesului-verbal din 17.04.1911 s-a decis constituirea Comitetului local auxiliar Roman – dl. Dr. Mauriciu Riegler – preşedinte; dr. Al. Vasiliu – casier; dl. N. Ţurcanovici – secretar.
  Pe 14 septembrie 1919 s-a constituit în oraşul Roman „Cercul medicilor din oraşul şi judeţul Roman” cu scop profesional şi ştiinţific. Comitetul era compus din Dr. Ţurcanovici – preşedinte; Dr. Riegler – preşedinte de onoare; Ionescu – secretar; Wecsler – casier. (sursa: Serviciul Judeţean Neamţ al Arhivelor Naţionale)
  Spitalul „Zonă Interioară nr. 244” al Crucii Roșii Române, aflat sub comanda locotenent-colonelului (r) doctor Mauriciu Riegler, a fost înființat la data de 3 octombrie 1916 în localul ,,Școlii Frobeliene”(Grădinița de copii). Acest spital a dispus inițial de 60 de paturi dar a ajuns la 125 bolnavi internați, situație în care a mai primit un sediu situat în apropiere. Personalul medical era format din: locotenent doctor Vasile Nazarie, infirmierele: Maria Riegler, Ortansa Bârgăoanu, domnișoara Beller și domnișoara Apostoleanu. În acest spital, a încetat din viață la data de 9 octombrie 1917, grav rănit în luptă, locotenent-colonelul Constantin Macarovici, comandant secund al Regimentului 24 Artilerie Roman.
  În Anuarul Eparhiei Romanului din anul 1938 se consemnează: „A jucat un rol de frunte în viaţa oraşului Roman: profesor de naturale şi medicină, vreme de 32 de ani, la liceu și la Seminar. Om politic cu vederi largi, fost deputat şi senator, în mai multe rânduri a lăsat urme de bun gospodar, atunci când împrejurările politice l-au pus în fruntea Comunei Roman ca primar. Uzina electrică, pavarea orașului, canalizarea și instalarea conductei de apă sînt lucruri care poartă pecetea numelui, a vredniciei și interesului ce l-a purtat orașului nostru”.
  Totodată, Mauriciu Riegler a avut o importantă contribuţie pe plan cultural, fiind membru al Societăţii Culturale Miron Costin. Datorită lui, romaşcanii au avut ocazia să asculte duminica şi în zilele de sărbătoare conferinţele celor mai importanţi cărturari: A.D. Xenopol, Nicolae Iorga, Calistrat Hogaș, Ovid Densușeanu, Gala Galaction, Ion Agârbiceanu, Mihail Sadoveanu, George Topârceanu, Ionel Teodoreanu, Liviu Rebreanu.
  Fiica lui Mauriciu Riegler, Ștefania Riegler, este mama academicianului Constantin Bălăceanu-Stolnici, Cetățean de Onoare al municipiului Roman.
  Mauriciu Riegler a încetat din viață pe 7 ianuarie 1925.

  Articolul precedentConstantin N. Vasiliu Bolnavu (4 aprilie 1867 – 6 ianuarie 1944)
  Articolul următorMuzeograf Minodora Ursachi (22 decembrie 1934 – 18 noiembrie 2017)