Lista funcţiilor contractuale şi a veniturilor salariale în plată la 31.03.2022 din cadrul Direcţiei Administrare Pieţe Roman conform prevederilor Legii nr. 153/2017 şi anexa 3 din H.C.L. nr. 299 din 22.12.2021

    0
    207