12.8 C
Roman
17 octombrie 2021

MUNICIPIUL ROMAN

Bine ați venit pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Roman

Acasă Hotărâri

Hotărâri

HCL nr. 196 din 30.09.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “ Rețea de canalizare ape uzate menajere cu stație de pompare și conductă de refulare strada Teiului, Municipiul Roman, județul Neamț”

HCL nr. 195 din 30.09.2021

privind HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 ROMAN” Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice

HCL nr. 194 din 30.09.2021

privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN - GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, MUNICIPIUL ROMAN” Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice

HCL nr. 193 din 22.09.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, a listei obiectivelor de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman și a listei obiectivelor de investiții la Direcția Municipal Locato Roman pe anul 2021

HCL nr. 192 din 17.09.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Construire centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire teren, amenajare parcare, acces și amplasare mijloace publicitare”

HCL nr. 191 din 17.09.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local – Proiecte FEN pe anul 2021

HCL nr. 190 din 17.09.2021

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman

HCL nr. 189 din 08.09.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 142 din 22.06.2018

HCL nr. 188 din 08.09.2021

privind încheierea unui contract de închiriere

HCL nr. 187 din 19.08.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiţii pe anul 2021
Font Resize