DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN Lista functiilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman a salariilor si a sporurilor la data de 31 martie 2024 confom Legii nr.153/2017 , anexa 2 din H.C.L nr. 301 din 18.12.2023 si a H.G. nr. 900/2023

    66
    Articolul precedentDirectia Municipal Locato Roman Lista functiilor din cadrul D.M.L.Roman ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 31.03.2024
    Articolul următorCarieră 29.03.2024 – Club Sportiv Municipal Roman organizează concurs în vederea ocupării a unui post vacant, în regim contractual, de execuție, pe perioadă nedeterminată, inspector de specialitate IA