DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN Lista functiilor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Roman a salariilor si a sporurilor la data de 31 martie 2022 confom Legii nr.153/2017 , anexa 2 din H.C.L nr. 299 din 22.12.2021 si a H.G. nr. 1071/2021

    531
    Articolul precedentLista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică şi a salariilor/indemnizațiilor la data de 31 martie 2022 conform Legii nr.153/2017 și art. 1 al H.C.L. nr.299/22.12.2021
    Articolul următor30.03.2022 Anunț – Licitații parcări reședință pentru data de 13.04.2022, ora 17:00, cu înscrieri în perioada 31.03.2022, ora 8:30 – 12.04.2022, ora 12:00