Primăria Roman anunţă organizarea în data de 18.11.2019, ora 10,00, proba scrisă a examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi în funcţii publice de nivel inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior şi cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examen.