Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman, județul Neamț, anunţă organizarea concursului de recrutare in vederea ocuparii pe perioda nedeterminata a unor posturi contractuale vacante, astfel:

    • 1 sef centru la Centrul de zi pentru copii anteprescolari aflati in situatii de risc – Casa Fluturasilor
    • 1 institutor la Centrul de zi pentru copii aflati in situatii de risc – Casa Copiilor
    • 1 infirmier la Centrul rezidential pentru persoane varstnice – Casa Bunicilor
    • 1 asistent medical comunitar la Serviciul asistenta medicala comunitara si scolara
    • 1 asistent social debutant la Compartimentul violenta domestica