Primăria Roman anunţă organizarea examenului de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, în urma absolvirii unei forme de învăţământ superior de lungă durată, în cadrul Direcţiei Locale Evidenţa Persoanelor Roman, Biroul evidenţa persoanelor.