Directia Municipal Locato Roman, cu sediul în Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 259, județul Neamt, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare si al O.U. nr. 80/2022 din 16 iunie 2022, privind reglementarea unor masuri din domeniul ocuparii posturilor in sectorul bugetar, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, de executie, după cum urmează:

  • inspector IA, pe perioadă nedeterminata, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la compartimentul Achizitii publice.

Formulare


Articolul precedent20.10.2022 Anunț privind lista de prioritate pentru acordarea locuinței A.N.L., destinate închirierii, pentru specialiștii din sănătate.
Articolul următor26.10.2022 Anunț – în atenția persoanelor care dețin cartea de identitate cu termenul de valabilitate expirat