Primăria Roman organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru un salariat în regim contractual, nivel de execuţie, din cadrul Direcţiei Servicii Edilitare Roman, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii.