Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 19 iunie 2020, ora 09.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior a următoarelor funcţii publice de execuţie:

  • inspector I superior în cadrul Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Compartiment registru agricol
  • inspector I principal în cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice
  • inspector I principal în cadrul Biroului control, strategii si marketing institutional, Compartiment strategii, marketing instituţional şi managementul calităţii
  • inspector protecţie civilă I principal în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Ssm, Protecţie Civilă, Compartiment protecţie civilă
  • poliţist local I principal în cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică şi Paza a Bunurilor şi Compartimentului Control Mediu
  • poliţist local I superior în cadrul Biroului Circulaţie Drumuri Publice şi Control Transport
  • poliţist local III superior în cadrul Serviciului Ordine şi Linişte Publică şi Paza a Bunurilor.