Direcţia Municipal Locato, organizează la sediul din str.Ştefan-cel-Mare, nr.259, concurs de recrutare în vederea ocupării unui post vacant pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, nivel de execuție, de magaziner la Biroul întreținere și reparații rețele de preluare ape pluviale;