Direcţia Municipal Locato, organizează la sediul din str.Ştefan-cel-Mare, nr.259, concurs de recrutare în vederea ocupării unor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, nivel de conducere si execuție astfel:

  • 1 post vacant de inspector specialitate 1A la Biroul financiar-contabilitate
  • 1 post vacant de inspector specialitate 1 la Biroul financiar-contabilitate
  • 1 post vacant de inspector specialitate 1A(consilier juridic) la Biroul juridic/Resurse umane/Achizitii publice
  • 1 post sef de formatie II la Biroul iluminat stradal
  • 1 post temporar vacant de referent IA la Compartimentul administrare cimitir din cadrul Serviciului cimitir.