Direcţia Municipal Locato, organizează la sediul din str.Ştefan-cel-Mare, nr.259, examen de promovare profesionala în grad imediat superior de inspector specialitate II, personal contractual, din cadrul Biroului administrare spaţiu locativ și a Compartimentului administrare cimitir.