Anunț – PROGRAM SOCIAL DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE 2019

  3477

  Primăria municipiului Roman vă aduce la cunoștință condițiile de acces la programul social de acordare a tichetelor sociale pentru pensionarii și persoanele cu handicap ce au venituri reduse.Beneficiază de tichete sociale orice familie în care cel puţin un membru este pensionar sau persoană cu handicap, persoanele singure pensionare, persoanele singure încadrate în grad de handicap, care au domiciliul în municipiul Roman şi realizează venituri nete ce nu depăşesc 1.200 lei/lună/membru de familie. Distribuirea tichetelor sociale este un sprijin material constând în acordarea de 2 ori pe an de tichete sociale în valoare de 70 de lei, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente. Actele necesare în baza cărora se acordă tichetele sociale se depun la Direcția de Asistență Socială

  Actele necesare în baza cărora se acordă tichetele sociale sunt următoarele:

  1. cerere tip pentru acordarea sprijinului financiar constând în tichete sociale;
  2. copie buletin de identitate sau carte identitate;
  3. copie după certificatul de căsătorie, după caz;
  4. copie hotărâre de divorţ, după caz;
  5. copie după certificatul de naştere pentru minori, după caz;
  6. copie certificat deces soţ/soţie, după caz;
  7. copie cupon pensie sau indemnizaţie de handicap din luna anterioară depunerii cererii;
  8. adeverinţa de salariat cu venitul net din luna anterioară depunerii cererii pentru membrii de familie majori, unde este cazul;
  9. adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru membrii majori din familie care nu realizează venituri;
  10. copie după certificatul de încadrare în gradul de handicap.

  TERMENE DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU ACORDAREA DE TICHETE SOCIALE

  1. În perioada 25.03.2019 – 10.04.2019, pentru persoanele care doresc să beneficieze de acest beneficiu social pentru prima tranșă, care se acordă în preajma sărbătorilor de Paşte;
  2. În perioada 04.11.2019 – 22.11.2019, pentru persoanele care doresc să beneficieze de acest beneficiu social pentru a doua tranșă, care se acordă în preajma sărbătorilor de Crăciun.

  Tichetele sociale se vor acorda de 2 ori pe an, după următorul grafic:

  1. 17.04.2019 – 25.04.2019
  2. 02.12.2019 – 20.12.2019

  Tichetele sociale acordate în prima tranșă se pot ridica în termen de 30 de zile calendaristice de la data distribuirii acestora, iar cele acordate în a doua tranșă – până la sfârşitul anului calendaristic.

  Articolul precedentOra Pământului, sărbătorită la Roman pe 30 martie 2019
  Articolul următorSituație privind transparența veniturilor salariale din cadrul Direcției Administrarea Piețelor la 31.03.2019, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare