ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ – modificare HCL 72/2019 privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Roman

  0
  621

  În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei 1 la HCL 72/2019, privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Roman

  În temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, până la data de 18.07.2019, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi trimise în scris: – prin poștă, la sediul din Piața Roman Vodă nr.1; – prin fax, la nr. 0233741604; – prin email, la adresa: .

  Publicat la data de 19.06.2019